> Když se nedaří uspokojivě tisknout > Papír se kroutí nebo mačká > Papír se kroutí
54WJ-0AW

Papír se kroutí

Možnou příčinou může být, že se nepoužívá vhodný papír. Zkontrolujte následující.

Používáte vhodný papír?

Zkontrolujte použitelnost papíru a vyměňte ho za vhodný papír. Zadejte rovněž správně nastavení velikosti a typu papíru.
Změňte nastavení možnosti <Korekce zkroucení papíru>. Problém může vyřešit nastavení <Zapnuto>.
POZNÁMKA
Pokud nastavíte hodnotu <Zapnuto>, rychlost tisku se může snížit.
Vložte papír znovu s opačnou stranou k tisku (přední strana / zadní strana).
DŮLEŽITÉ
Ve výjimečných případech u některých typů papíru se příznaky můžou zhoršit. Pokud k tomu dojde, zrušte změnu strany, na kterou se má tisknout.

Používáte navlhlý papír?

Vyměňte ho za vhodný papír.
Změňte nastavení <Typ papíru> na hodnotu pro tenčí papír. Pokud je například aktuálně nastavena hodnota <Běžný 1>, změňte ji na <Tenký 1>.
Změňte nastavení možnosti <Korekce zkroucení papíru>. Problém může vyřešit nastavení <Zapnuto>.
POZNÁMKA
Pokud nastavíte hodnotu <Zapnuto>, rychlost tisku se může snížit.