> Zprávy a chybové kódy > Postup řešení každé zprávy
54WJ-074

Postup řešení každé zprávy

Dále je uveden popis možných příčin a řešení náležející ke každé zprávě.
Pokud nemůžete odesílat fax nebo je plná paměť, případně pokud se vyskytnou provozní problémy, na displeji se zobrazí zpráva.
Zřejmě používáte padělek nebo kazetu jiné společnosti než Canon. Množství v kazetě se nezobrazuje správně.
V průběhu ověřování certifikátu došlo k chybě.
Nelze analyzovat certifikát ověřovacího serveru.
Nelze změnit typ místa určení u míst určení uložených ve skupině.
Nelze vyhledat přístupový bod.
Tisk není možný. Pravděpodobně jste použili padělané kazety nebo kazety jiné než Canon.
Nelze tisknout data PŘ.
Nelze přijmout fax. Zkontrolujte, zda byl fax správně odeslán odesílatelem.
Nelze rozpoznat obraz.
Nelze odeslat, protože je zadáno více než jedno místo určení.
Nelze zadat skupinová místa určení nebo více míst určení současně.
Při zavěšení nelze zadat skupinová místa určení.
Nelze použít tato nastavení. Odeslání do zadaného místa určení je omezeno.
Chyba komun. s kazetou. Zřejmě používáte kazetu jiné společnosti než Canon nebo padělek.
Chyba komunikace s kazetou. Tisk není možný. Pravděpodobně jste použili padělané kazety nebo kazety jiné než Canon.
Změňte ověřovací heslo.
Zkontrolujte nastavení ověření.
Kopírování je omezeno.
Nelze se připojit.
Nelze se připojit. Zkontrolujte nastavení PSK.
Nelze se připojit. Byl dosažen maximální počet zařízení, která se mohou připojit prostřednictvím přístupového bodu.
Nelze se připojit s využitím funkce Easy Connection prostřednictvím PC. Zařízení bude restartováno.
Nelze se připojit pomocí bezdrátové sítě LAN. Vypněte a zapněte hlavní zdroj energie a nakonfigurujte nastavení znovu.
Nelze se připojit prostřednictvím WPS. Čekejte, pak nakonfigurujte nastavení znovu.
Nezjištěno žádné připojení bezdrát. zařízení.
Čištění nebylo možné provést.
Korekci nebylo možné provést.
Ověření otevřeného systému není možné. Zkontrolujte nastavení WEP.
Ověření sdíleného klíče není možné. Zkontrolujte nastavení WEP.
Přímé připojení ukončeno.
Připojení Easy Connection prostřednictvím PC bylo ukončeno po vypršení časové prodlevy. Zařízení bude restartováno.
Konec životnosti kazety.
Faxování je omezeno.
Vložte papír.
Nízká hladina kazety
Paměť plná (Zabezpečený tisk)
Paměť plná (Přeskočit chybu)
Tisk paměťového média je omezen.
Žádná odpověď z místa určení.
Žádná odezva od hostitele.
Zachycený papír.
Neshoda velikosti papíru a nastavení
Připravte kazetu.
Tisk je omezený.
Vzdálené skenování je omezeno.
Skenování je omezeno.
Zadejte správné informace ověření.
Zadejte informace nezbytné pro ověření.
Zadání a uložení nových míst určení je omezeno.
Certifikátu ověřovacího serveru vypršel.
Certifikát ověřovacího serveru není správný.
Počítač je omezen.
Klíč WEP není řádně nastaven. Zkontrolujte nastavení WEP.
Faxové číslo má příliš mnoho číslic.
Paměť je plná.
Paměť je plná. Zadejte znovu nastavení typu originálu.
Paměť je plná. Skenování bude zrušeno. Chcete provést tisk?
Počet zadaných znaků je neplatný, nebo jsou použity neplatné znaky.
Paměť USB je omezena.
Použijte vzdálené UR k nastavení informací nutných pro ověření.