> Problémy s odesíláním naskenovaného dokumentu > Nelze odeslat naskenované dokumenty
54WJ-096

Nelze odeslat naskenované dokumenty

Možnou příčinou mohou být špatná nastavení odesílání nebo serveru. Zkontrolujte následující.
Jinou možnou příčinou může být problém s připojením mezi strojem a počítačem. Viz též položky dále.

Je nastavena e-mailová adresa zařízení?

Zkontrolujte, zda je e-mailová adresa nastavena správně.

Jsou správně uvedeny informace o místě určení?

Zkontrolujte, zda jsou informace o místě určení nastaveny správně.

Lze odeslat e-mail z počítače?

Zkontrolujte, zda můžete odeslat e-mail pomocí stejného poštovního serveru jako u zařízení.

Jsou správná nastavení odesílání e-mailů?

Zkontrolujte základní nastavení odesílání e-mailů.
Pomocí Vzdáleného UR nakonfigurujte podrobná nastavení pro ověřování POP před odesíláním a šifrovanou komunikaci.

Jsou nastavení serveru SMTP a serveru DNS správná?

Pokud nelze odeslat žádný e-mail, zkontrolujte, zda je správně nastaven server SMTP nebo server DNS.

Jsou serverové informace, jako je heslo, správné?

Ověřte, zda jsou přihlašovací heslo a další položky serverových informací správně uložené.

Není velikost dat připojených souborů příliš velká?

Snižte velikost dat souborů odesílaných prostřednictvím e-mailu.

Jsou správná nastavení odesílání SMB?

Zkontrolujte nastavení odesílání SMB.
POZNÁMKA
V závislosti na síti, kterou používáte, může být vyžadováno další nastavení. Další informace o nastavení získáte od poskytovatele služeb Internetu nebo správce sítě.
Jak povolit TLS pro e-mail.
Jak změnit čísla portů.