> Když se nedaří uspokojivě tisknout > Výsledky tisku nejsou uspokojivé > Tón barev není správný
54WJ-09S

Tón barev není správný

Možnou příčinou může být, že se nepoužívá odpovídající papír nebo že existuje problém se stranou papíru, na kterou se tiskne. Zkontrolujte následující.

Používáte vhodný papír?

Zkontrolujte použitelnost papíru a vyměňte ho za vhodný papír.

Tiskne se na správnou stranu papíru?

U některých typů papíru je jedna strana vhodná pro tisk, ale opačná strana nikoli. Pokud je výsledná kvalita tisku nevyhovující, zkuste tisknout na opačnou stranu papíru.

Bylo provedeno plné nastavení gradace?

K obdržení optimálního výsledku kopírování proveďte <Plné nastavení>.