> Když se nedaří uspokojivě tisknout > Výsledky tisku nejsou uspokojivé > Na okraji výtisků se objevují šmouhy
54WJ-09C

Na okraji výtisků se objevují šmouhy

Možnou příčinou může být, že se nepoužívá odpovídající papír nebo že existuje problém s nastavením okrajů. Zkontrolujte následující.

Používáte vhodný papír?

Zkontrolujte použitelnost papíru a vyměňte ho za vhodný papír. Nastavte rovněž správně velikost a typu papíru.

Tisknete data bez okrajů?

Tyto příznaky se objevují, pokud je v ovladači tiskárny nastaven tisk bez okrajů. Ujistěte se, že jsou všechny okraje dokumentu nastaveny v tiskové oblasti.
Karta [Kompletace]  [Rozšířená nastavení]  [Rozšíření oblasti tisku a tisk]  [Vypnuto]