> Když se nedaří uspokojivě tisknout > Výsledky tisku nejsou uspokojivé > Část stránky není potištěna
54WJ-09K

Část stránky není potištěna

Možnou příčinou je, že existuje problém s nastavením okrajů nebo že papír není správně vložený. Zkontrolujte následující.

Tisknete data bez okrajů?

Tyto příznaky se objevují, pokud je v ovladači tiskárny nastaven tisk bez okrajů. Ujistěte se, že jsou všechny okraje dokumentu nastaveny v tiskové oblasti.
Karta [Kompletace]  [Rozšířená nastavení]  [Rozšíření oblasti tisku a tisk]  [Vypnuto]

Jsou vodítka papíru zarovnána s okraji papíru?

Pokud jsou vodítka papíru příliš volná nebo příliš těsná, část dokumentu se nemusí vytisknout.

Je zařízení nainstalované v prostředí, kde se rychle a výrazně mění teplota?

Pokud se v prostředí, kde je zařízení nainstalované, rychle mění teplota, dochází ke kondenzaci, která může způsobit vyblednutí nebo prosakování toneru v obrázcích a textu. Při nastavení možnosti <Režim odstranění rosení> na hodnotu <Zapnuto> se bude odstraňovat kondenzace uvnitř zařízení. Odstranění kondenzace se může provést automaticky kvůli změně teploty.
DŮLEŽITÉ
Při odstraňování kondenzace se nemusí tisk provést správně a může se vysunout prázdný papír.
Při nastavení možnosti <Zapnuto> je třeba nechat zařízení zapnuté, aby se zachoval účinek odstranění kondenzace.
V případě nastavení na <Zapnuto> je vypnuto nastavení funkce Auto Shutdown (automatické vypnutí).