> Když se nedaří uspokojivě tisknout > Výsledky tisku nejsou uspokojivé > Výtisky jsou vybledlé
54WJ-09J

Výtisky jsou vybledlé

Možnou příčinou může být, že se nepoužívá odpovídající papír nebo že dochází toner v tonerových kazetách. Zkontrolujte následující.

Používáte vhodný papír?

Zkontrolujte použitelnost papíru a vyměňte ho za vhodný papír. Zadejte rovněž správně nastavení velikosti a typu papíru.

Je tisk vybledlý nebo má nerovnoměrnou sytost v závislosti na typu papíru nebo podmínkách prostředí?

Změňte nastavení možnosti <Zlepšení fixace>. Tento problém může vyřešit změna nastavení režimu.
POZNÁMKA
Pokud nastavíte <Zapnuto>, mohou se na prázdných místech objevovat zdvojené obrazy.

Je zařízení nainstalované v prostředí, kde se rychle a výrazně mění teplota?

Pokud se v prostředí, kde je zařízení nainstalované, rychle mění teplota, dochází ke kondenzaci, která může způsobit vyblednutí nebo prosakování toneru v obrázcích a textu. Při nastavení možnosti <Režim odstranění rosení> na hodnotu <Zapnuto> se bude odstraňovat kondenzace uvnitř zařízení. Odstranění kondenzace se může provést automaticky kvůli změně teploty.
DŮLEŽITÉ
Při odstraňování kondenzace se nemusí tisk provést správně a může se vysunout prázdný papír.
Při nastavení možnosti <Zapnuto> je třeba nechat zařízení zapnuté, aby se zachoval účinek odstranění kondenzace.
V případě nastavení na <Zapnuto> je vypnuto nastavení funkce Auto Shutdown (automatické vypnutí).

Dochází v tonerových kazetách toner?

Zkontrolujte zbývající množství toneru v kazetách a v případě potřeby tonerové kazety vyměňte.
Bez ohledu na zobrazenou úroveň toneru mohla tonerová kazeta dosáhnout konce své životnosti v důsledku okolním podmínek zařízení a zhoršení stavu materiálu v kazetě. Vyměňte tonerovou kazetu.

Jsou výtisky vybledlé ihned po výměně tonerové kazety?

Výtisky mohou být vybledlé okamžitě po výměně tonerových kazet za nové. V takovém případě může vyřešit tento problém nastavení <Sníž. Slabý tisk po vým. kaz.> na hodnotu <Zapnuto>.
POZNÁMKA
Pokud nastavíte na hodnotu <Zapnuto>, uplatní se toto nastavení při další výměně tonerových kazet.
Okamžitě po výměně kazety se vyžaduje jistý čas, aby se toner rovnoměrně rozprostřel uvnitř kazety.