> Když se nedaří uspokojivě tisknout > Papír není správně podáván > Papír není podáván / Jsou podávány dva nebo více listů papíru najednou
54WJ-0A4

Papír není podáván / Jsou podávány dva nebo více listů papíru najednou

Vložte papír správně.
Prolistuje stoh papíru, aby jednotlivé listy nedržely při sobě.
Zkontrolujte, zda je papír vložen správně.
Zkontrolujte, zda počet vložených listů papíru je odpovídající a zda je použit odpovídající papír.
Zkontrolujte, zda není dohromady vložen papír různých velikostí nebo typů.
V některých případech se papír kvůli své tloušťce správně nepodává správně. Pokud k tomu dojde, změňte orientaci papíru nebo jej otočte lícem dolů.