> Problémy přetrvávají > Pokud problém nelze vyřešit
54WJ-0E7

Pokud problém nelze vyřešit

Obraťte se na prodejce nebo servisního zástupce.
DŮLEŽITÉ
Zařízení nerozebírejte ani jej sami neopravujte
Pokud zařízení sami rozeberete nebo opravíte, nemusí se na něj vztahovat záruka.

Kdy kontaktovat společnost Canon

Pokud se rozhodnete kontaktovat společnost Canon, připravte si následující informace:
Název produktu (MF657Cdw / MF655Cdw / MF651Cw)
Prodejce, u kterého jste zařízení zakoupili
Podrobné informace o problému (např. jakou činnost jste vykonávali a jaký byl výsledek této činnosti)
Sériové číslo (nachází se na štítku na zadní straně zařízení)
MF657Cdw / MF655Cdw
MF651Cw
POZNÁMKA
Kontrola sériového čísla pomocí ovládacího panelu
Vyberte možnost <Monitor stavu>  <Informace o zařízení>  <Sériové číslo>.