> Problémy s připojením k bezdrátové síti LAN > Když se zařízení nemůže připojit k bezdrátové síti LAN
54WJ-08A

Když se zařízení nemůže připojit k bezdrátové síti LAN

Pomocí následujícího postupu zkontrolujte připojení bezdrátové sítě LAN.
1
Ověřte stav počítače.
Byla dokončena nastavení počítače a bezdrátového směrovače nebo přístupového bodu?
Jsou správně zapojené kabely bezdrátového směrovače nebo přístupového bodu (včetně napájecího kabelu a kabelu LAN)?
Je bezdrátový směrovač nebo přístupový bod zapnutý?
Pokud potíže trvají i po uvedených kontrolách
Vypněte zařízení a znovu je zapněte.
Chvíli vyčkejte a znovu se zkuste připojit k síti.
2
Zkontrolujte, zda je stroj zapnutý.
Je-li zařízení zapnuto, vypněte jej a znovu zapněte.
3
Zkontrolujte místo instalace zařízení a bezdrátového směrovače nebo přístupového bodu.
Není zařízení příliš daleko od bezdrátového směrovače nebo přístupového bodu?
Nenachází se mezi zařízením a bezdrátovým směrovačem nebo přístupovým bodem překážky, například zdi?
Nenacházejí se v blízkosti zařízení přístroje, jako jsou mikrovlnné trouby nebo digitální bezdrátové telefony, které vysílají rádiové vlny?
4
Překonfigurujte nastavení bezdrátové sítě LAN.
POZNÁMKA
Je-li bezdrátový směrovač nebo přístupový bod nastaven podle popisu dále, nakonfigurujte nastavení připojení bezdrátové sítě LAN pomocí ručního zadání.
Je aktivován neviditelný režim*1.
Je aktivováno odmítnutí připojení typu ANY*2.
Je vybrán šifrovací klíč, který byl automaticky vygenerován (hexadecimální).
*1Funkce, která zakazuje automatickou detekci identifikátoru SSID bezdrátového směrovače nebo přístupového bodu na jiných zařízeních.
*2Funkce, při níž bezdrátový směrovač nebo přístupový bod odmítá připojení v případě, že identifikátor SSID na připojovaném zařízení je nastaven na hodnotu „ANY“ nebo je prázdný.
Je-li bezdrátový směrovač nebo přístupový bod nastaven podle popisu níže, změňte jeho nastavení.
MAC adresa zařízení a počítače je zamítnuta funkcí filtrování paketů na základě adresy MAC*3.
Pokud se pro bezdrátovou komunikaci používá pouze standard IEEE 802.11n, je vybrána možnost WEP nebo je způsob šifrování WPA/WPA2 nastaven na TKIP.
*3Funkce, která povoluje pouze komunikaci se zařízeními se zadanými MAC adresami a zakazuje jinou komunikaci.