> Když se nedaří uspokojivě tisknout > Výsledky tisku nejsou uspokojivé > Na prázdných místech se objevují paobrazy
54WJ-028

Na prázdných místech se objevují paobrazy

Možnou příčinou může být, že se nepoužívá odpovídající papír nebo že dochází toner v tonerových kazetách. Zkontrolujte následující.

Používáte vhodný papír?

Zkontrolujte použitelnost papíru a vyměňte ho za vhodný papír.

Objevuje se na stejné stránce zdvojený obraz? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Změňte nastavení možnosti <Oprava horkého offsetu 1>. Problém může vyřešit nastavení <Zapnuto>.
POZNÁMKA
Pokud nastavíte hodnotu <Zapnuto>, nemusí být toner dostatečně zafixován, což bude způsobovat vybledlé výtisky.

Objevuje se zdvojený obraz během souvislého tisku?

Změňte nastavení možnosti <Oprava horkého offsetu 2>. Problém může vyřešit nastavení <Zapnuto>.
POZNÁMKA
Jestliže nastavíte hodnotu <Zapnuto>, může být hustota tisku nerovnoměrná.

Dochází v tonerových kazetách toner?

Zkontrolujte zbývající množství toneru v kazetách a v případě potřeby tonerové kazety vyměňte.
Bez ohledu na zobrazenou úroveň toneru mohla tonerová kazeta dosáhnout konce své životnosti v důsledku okolním podmínek zařízení a zhoršení stavu materiálu v kazetě. Vyměňte tonerovou kazetu.