> Když se nedaří uspokojivě tisknout > Výsledky tisku nejsou uspokojivé > Barvy na výtisku jsou nevýrazné
54WJ-02F

Barvy na výtisku jsou nevýrazné

Možnou příčinou může být, že existuje problém s originálem nebo že dochází toner v tonerových kazetách. Zkontrolujte následující.

Je na originálu barevné pozadí, je znečištěný nebo kopírujete originál, jako například noviny, který je na tenkém papíru, takže prosvítá text nebo obrázky na druhé straně?

Zkontrolujte originál a poté nastavte správnou sytost.

Jsou bílé oblasti slabě zabarvené?

Změňte nastavení možnosti <Ochrana před zamlžením>. Problém může vyřešit nastavení <Zapnuto>. 
POZNÁMKA
Jestliže nastavíte hodnotu <Zapnuto>, může být hustota tisku světlejší.

Dochází v tonerových kazetách toner?

Zkontrolujte zbývající množství toneru v kazetách a v případě potřeby tonerové kazety vyměňte.
Bez ohledu na zobrazenou úroveň toneru mohla tonerová kazeta dosáhnout konce své životnosti v důsledku okolním podmínek zařízení a zhoršení stavu materiálu v kazetě. Vyměňte tonerovou kazetu.