> Když se nedaří uspokojivě tisknout > Výsledky tisku nejsou uspokojivé > Opačná strana papíru je špinavá
54WJ-02L

Opačná strana papíru je špinavá

Možnou příčinou může být, že se nepoužívá odpovídající papír nebo že je znečištěná fixační jednotka. Zkontrolujte následující.

Vložili jste papír, který je menší než rozměr tištěných dat?

Ověřte si, zda velikost papíru odpovídá velikosti tištěných dat.

Vyčistili jste fixační jednotku?

Vyčistěte fixační jednotku.

Objevují se na výtiscích šmouhy při použití nepřetržitého tisku? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

K tomuto jevu může dojít, pokud úlohy nepřetržitého tisku obsahují mnoho snímků s polotóny*. Změňte nastavení možnosti <Auto. čištění fixační sestavy> nebo <Pravidelně čistit fixační sestavu>. Nastavením <Auto. čištění fixační sestavy> můžete nakonfigurovat, aby se provádělo automatické čištění fixační jednotky, čímž se předejde vzniku šmouh. Pokud nastavíte <Pravidelně čistit fixační sestavu> na vyšší úroveň, zvýší se frekvence pravidelného čištění.
*Polotóny používané pro buňky tabulky, grafy, pozadí materiálů prezentace, fotografie apod.
POZNÁMKA
Při každém provedení čištění pomocí <Auto. čištění fixační sestavy> se vytiskne list papíru.
Pokud nastavíte hodnotu <Pravidelně čistit fixační sestavu> na vyšší úroveň, rychlost tisku se sníží.
Pokud se po změně nastavení <Pravidelně čistit fixační sestavu> symptom nevylepší nebo pokud nechcete nastavit <Auto. čištění fixační sestavy>, proveďte <Čištění fixační sestavy (redukce skvrn na zadní straně papíru)>.
POZNÁMKA
Tato operace bude účinnější, pokud ji provedete přibližně jednu hodinu po dokončení předchozího tisku.