> Když se nedaří uspokojivě tisknout > Výsledky tisku nejsou uspokojivé > Objevují se bílé skvrny
54WJ-02J

Objevují se bílé skvrny

Možnou příčinou může být, že se nepoužívá odpovídající papír nebo že existuje problém s provozním prostředím. Zkontrolujte následující.

Používáte navlhlý papír?

Vyměňte ho za vhodný papír.

Používáte vhodný papír?

Zkontrolujte použitelnost papíru a vyměňte ho za vhodný papír.

Je zařízení nainstalované v prostředí, kde se rychle a výrazně mění teplota?

Pokud se v prostředí, kde je zařízení nainstalované, rychle mění teplota, dochází ke kondenzaci, která může způsobit vyblednutí nebo prosakování toneru v obrázcích a textu. Při nastavení možnosti <Režim odstranění rosení> na hodnotu <Zapnuto> se bude odstraňovat kondenzace uvnitř zařízení. Odstranění kondenzace se může provést automaticky kvůli změně teploty.
DŮLEŽITÉ
Při odstraňování kondenzace se nemusí tisk provést správně a může se vysunout prázdný papír.
Při nastavení možnosti <Zapnuto> je třeba nechat zařízení zapnuté, aby se zachoval účinek odstranění kondenzace.
V případě nastavení na <Zapnuto> je vypnuto nastavení funkce Auto Shutdown (automatické vypnutí).

Dochází k vynechávání barvy při oboustranném tisku na předním okraji papíru? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Při provádění oboustranného tisku na tenký papír může dojít k vynechání toneru na zadní straně papíru u předního okraje. Problém může vyřešit nastavení možnosti <Opr. prázd. na zad. str. pap.> na hodnotu <Zapnuto>.
POZNÁMKA
Při nastavení <Zapnuto> se může snížit kvalita tisku.

Dochází k vynechávání barvy na předním okraji papíru? (MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw)

Při tisku na tenký papír může k vynechávání barvy docházet u předního okraje papíru. Problém může vyřešit nastavení možnosti <Oprava prázdna> na hodnotu <Zapnuto>.
POZNÁMKA
Při nastavení <Zapnuto> mohou být výtisky vybledlé.

Dochází k nerovnoměrné sytosti tisku tak, že vzor na výtisku vypadá jako kapky vody?

Problém může vyřešit nastavení možnosti <Omezit vzorek vodních kapek> na hodnotu <Zapnuto>.
POZNÁMKA
Při nastavení <Zapnuto> se může snížit kvalita tisku.

Dochází v tonerových kazetách toner?

Zkontrolujte zbývající množství toneru v kazetách a v případě potřeby tonerové kazety vyměňte.
Bez ohledu na zobrazenou úroveň toneru mohla tonerová kazeta dosáhnout konce své životnosti v důsledku okolním podmínek zařízení a zhoršení stavu materiálu v kazetě.