> Když se nedaří uspokojivě tisknout > Papír není správně podáván
54WJ-02W

Papír není správně podáván

Pokud se papír nepodává správně, zkuste následující možná řešení.