> Problémy s kopírováním/tiskem > Nízká sytost kopírování
54WJ-01C

Nízká sytost kopírování

Možnou příčinou může být, že je kopírovací deska nebo podavač znečištěný nebo že nastavení kopírování nejsou správná. Zkontrolujte následující.

Není kopírovací deska nebo podavač znečištěný?

Vyčistěte kopírovací desku nebo podavač.

Jsou nastavení kopírování správná?

V položkách nastavení kopírování zkontrolujte nastavení pro kvalitu obrazu a upravení sytosti. V případě potřeby změňte nastavení.

Změnili jste výchozí nastavení kopírování?

Pokud jste změnili výchozí nastavení prostřednictvím <Změnit výchozí nastavení (Kopie)>, proveďte inicializaci nastavení, aby se obnovila výchozí tovární nastavení.