> Problémy s kopírováním/tiskem > Nelze tisknout
54WJ-016

Nelze tisknout

Možnou příčinou je, že existuje problém s tiskovými daty nebo ovladačem tiskárny. Zkontrolujte následující.
Další možnou příčinou může být problém se síťovým připojením nebo připojením přes USB. Zkontrolujte, zda je připojení správné.

Je papír správně vložen?

Zkontrolujte, zda je papír vložen správně.

Můžete vytisknout testovací stránku Windows?

Pokud můžete vytisknout testovací stránku Windows, není problém v zařízení ani s ovladačem tiskárny. Zkontrolujte nastavení tisku ve vaší aplikaci.

Je název souboru dokumentu, který se má vytisknout, příliš dlouhý?

Když odešlete z počítače úlohu do stroje, je odeslána s názvem vytvořeným podle názvu souboru dokumentu a názvu aplikace použité k tisku. Příliš dlouhý název úlohy neumožní správné odeslání a proto se ujistěte, zda není název souboru dokumentu příliš dlouhý.

Používáte zabezpečovací nebo podobný software?

Ujistěte se, zda není tisk omezen zabezpečovacím softwarem nebo jiným rezidentním softwarem.

Nastává chyba, když se pokoušíte vytisknout specifický dokument nebo při tisku ze specifické aplikace?

Vytvořte zmíněný dokument znovu nebo naimportujte obsah dokumentu do nového souboru a poté opakujte tisk.
Vyzkoušejte, zda je možné vytisknout dokument z jiné aplikace. Pokud je výsledek správný, znamená to, že může být problém s původní aplikací. Kontaktujte výrobce aplikace.

Neexistuje problém s ovladačem tiskárny?

Nainstalujte znovu ovladač tiskárny.
Zkontrolujte, zda je správně nastavena velikost papíru a výstupní velikost.
Ověřte, zda je povolena obousměrná komunikace. Pokud je zakázána, povolte ji a restartujte počítač.

Neexistuje nedokončená zbývající úloha?

Pokud je tisk z jakéhokoli důvodu přerušen, zůstane úloha ve stroji jako data čekající na vytištění. V tomto případě nemusí stroj fungovat nebo reagovat i když obdrží nový pokyn k tisku. Odstraňte zbývající úlohu a zkuste znovu tisknout.

Tisknete pomocí příkazu lpr?

Chcete-li nepřetržitě tisknout PDF data pomocí příkazu lpr, tiskněte úlohy jednu po druhé v intervalech podle nastavení <Časová prodleva>.

Došlo k chybě?

Pro určení toho, zda došlo při tisku k chybě, zkontrolujte protokol úloh.

Lze tisknout z jiných počítačů?

Pokud ne, spojte se s místním autorizovaným prodejcem Canon nebo s linkou pomoci společnosti Canon.