> Problémy s kopírováním/tiskem > Tisk se zdá být pomalý
54WJ-018

Tisk se zdá být pomalý

Možnou příčinou může být, že dochází volné místo v paměti. Zkontrolujte následující.
POZNÁMKA
Následující projevy jsou mezi charakteristikami stroje a proto neznamenají výskyt abnormalit.
Trvá nějakou dobu, než se vytiskne první stránka.
Rychlost tisku může být nižší v závislosti na orientaci vloženého papíru. Je-li to možné, změňte orientaci papíru.
Po relaci souvislého tisku nebo tisku na užší papír se rychlost tisku sníží nebo dochází k pozastavení tisku, aby se umožnila úprava teploty hlavní jednotky nebo úprava kvality obrazu.
Pokud je tisk pozastavený, chvíli počkejte. Až se úprava dokončí, tisk se obnoví.

Dochází volné místo v paměti?

Vytiskněte, odešlete nebo smažte nepotřebná data uložená v paměti.

Používáte funkci zabezpečeného tisku?

Pokud nepoužíváte funkci zabezpečeného tisku, doporučuje se nastavit <Použít zabezp. tisk> na <Vyp>.