> Problémy s faxem/telefonem > Automatické přepínání mezi telefonem a faxem není možné
54WJ-01S

Automatické přepínání mezi telefonem a faxem není možné

Možnou příčinou může být, že je špatný režim příjmu nebo nastavení příjmu nebo že dochází volné místo paměti. Zkontrolujte následující.

Je stroj nastaven pro automatické přepínání mezi telefonním a faxovým voláním?

Zkontrolujte, zda je režim příjmu nastaven na možnost <Fax/Tel (Automat. přepínání)>, <Záznamník> nebo <Síťový přepínač>.
Při nastavení na <Záznamník> zkontrolujte, zda je k tomuto stroji připojen záznamník a zda je zapnutý se správně nahranou zvukovou odpovědí.

Dochází volné místo v paměti?

Vytiskněte, odešlete nebo smažte nepotřebná data uložená v paměti.

Není nastavení <Čas zahájení vyzvánění> příliš krátké?

Pokud je nastavení <Čas zahájení vyzvánění> příliš krátké, příjem faxu nemusí být detekován. Výsledkem bude vyzvánění externího telefonu. Nastavte <Čas zahájení vyzvánění> na dostatečně dlouhou dobu.

Není stav telefonní linky špatný?

Pokud je stav telefonní linky špatný, změňte nastavení <Počáteční rychlost PŘ.>.

Podporuje odesílající přístroj identifikační signál faxu (signál CNG)?

Příchozí volání z přístroje neschopného přenášení identifikačního signálu faxu nepřepne tento stroj do režimu příjmu faxu. Přijměte fax ruční operací.