> Problémy s faxem/telefonem > Přijaté faxy nelze vytisknout
54WJ-01R

Přijaté faxy nelze vytisknout

Možnou příčinou může být, že se nepoužívá odpovídající papír nebo že tonerové kazety dosáhly konce své životnosti. Zkontrolujte následující.

Používáte vhodný papír?

Vložte papír, na který lze správně vytisknout přijatý faxový dokument.
Zkontrolujte nastavení velikosti papíru.

Jsou tonerové kazety správně nainstalované?

Přeinstalujte tonerové kazety.

Dosáhla některá tonerová kazeta konce životnosti?

Zkontrolujte zbývající množství toneru v kazetách.

Pokud nelze přijatý dokument vytisknout oboustranně

Zkontrolujte nastavení pro oboustranný tisk přijatého faxového dokumentu.