> Problémy s faxem/telefonem > Přijaté faxy nejsou vytištěny v čistém stavu
54WJ-01L

Přijaté faxy nejsou vytištěny v čistém stavu

Možnou příčinou může být, že skenovací oblast odesílajícího přístroje je znečištěná nebo jsou špatná nastavení příjmu na tomto stroji. Zkontrolujte následující.

Je skenovací oblast odesílajícího přístroje zašpiněná?

Požádejte odesílatele aby zkontroloval, zda není skenovací oblast jeho/jejího přístroje znečištěná.

Chybí část obsahu přijaté stránky?

Vyrovnejte vodítka papíru podle okrajů papíru.
Ujistěte se, zda tisk probíhá na papír odpovídající velikosti.
Nastavte možnost <Použít zmenšení velikosti PŘ.> na hodnotu <Zap>.