> Problémy s faxem/telefonem > Nelze odesílat faxy
54WJ-01F

Nelze odesílat faxy

Možnou příčinou může být, že se aktuálně odesílá nebo přijímá jiný fax nebo že jsou nastavení odesílání faxu špatná. Zkontrolujte následující.

Je originál správně umístěn?

Umístěte originál správně na místo.

Došlo k chybě?

Vytiskněte a zkontrolujte hlášení správy komunikace.

Je telefonní linka nastavena správně?

Zkontrolujte, zda je správně nastavena telefonní linka.

Odesíláte fax do zahraničí?

Do čísla faxu vložte prodlevy.
Změňte nastavení možnosti <Počáteční rychlost VYS.>.

Jsou správně uvedeny informace o místě určení?

Zkontrolujte, zda jsou informace o místě určení nastaveny správně.

Neodesíláte jiný dokument z paměti?

Počkejte na dokončení odesílání.

Není linka externího telefonu obsazena?

Počkejte, dokud se linka neuvolní.

Zkontrolovali jste prostředí příjmu místa určení (faxový přístroj příjemce)?

Zkontrolujte, zda je faxový přístroj příjemce kompatibilní s tímto strojem (například zda podporuje protokol G3).
Ověřte, zda je ve faxovém přístroji příjemce papír.
Zkontrolujte, zda není faxová linka příjemce obsazená.
Pokud je faxová linka příjemce obsazená, ve sloupci „Výsledek“ ve Hlášení o výsledku fax. VYS. se zobrazuje údaj „Obsazeno/bez sign.“.

Používáte k odesílání faxů optickou linku?

Zařízení lze používat s analogovými linkami. V závislosti na podmínkách připojení a připojených zařízeních nemusí toto zařízení fungovat správně, pokud použijete optickou linku nebo linku pro telefonii IP. V takovém případě se obraťte na poskytovatele optické linky nebo telefonie IP.