> Problémy s faxem/telefonem > Odeslané faxy nejsou zasílány v čistém stavu
54WJ-01J

Odeslané faxy nejsou zasílány v čistém stavu

Možnou příčinou může být, že je kopírovací deska nebo podavač znečištěný nebo že nastavení odesílání nejsou správná. Zkontrolujte následující.

Není kopírovací deska nebo podavač znečištěný?

Vyčistěte kopírovací desku nebo podavač. Pokud vyčištění výsledky nezlepší, může být příčina na straně příjemce faxu.

Jsou nastavení odesílání správná?

V položkách nastavení odesílání zkontrolujte nastavení kvality obrazu. V případě potřeby změňte nastavení.

Změnili jste výchozí nastavení odesílání?

Pokud jste změnili výchozí nastavení prostřednictvím <Změnit výchozí nastavení (Fax)>, proveďte inicializaci nastavení, aby se obnovila výchozí tovární nastavení.