> Problémy s faxem/telefonem > Nelze odesílat faxy zadáním místa určení v historii odesílání
54WJ-01H

Nelze odesílat faxy zadáním místa určení v historii odesílání

Zobrazení historie není k dispozici, když neexistují data historie nebo pokud je funkce historie omezená. Zkontrolujte následující.

Bylo zařízení vypnuté?

Vypnutí stroje způsobí, že se uložená data historie smažou.

Nastavili jste pro položku <Omezit nová místa určení> na možnost <Zapnuto>?

Pokud nastavíte <Zapnuto>, data historie uložená před nastavením na <Zapnuto> se smažou.

Nastavili jste pro položku <Omezit odesílání z výpisu> na možnost <Zapnuto>?

Pokud nastavíte na <Zapnuto>, nebude možné zadat místa určení z historie.