> Problémy se sítí > Stroj vytáčí připojení pro nesprávné místo určení (když je k síti připojen vytáčecí směrovač).
54WJ-00J

Stroj vytáčí připojení pro nesprávné místo určení (když je k síti připojen vytáčecí směrovač).

Možnou příčinou může být, že jsou špatná nastavení na vytáčecím směrovači nebo serveru DNS. Zkontrolujte následující.
Pokud směrovač telefonického připojení nevyžaduje propouštění paketů všesměrového vysílání, nastavte ho tak, aby pakety všesměrového vysílání byly blokovány. Pokud směrovač telefonického připojení vyžaduje propouštění paketů všesměrového vysílání, zkontrolujte, zda je nastavení správné.
Pokud je server DNS umístěn v externí síti, zadejte pro připojení adresu IP namísto názvu hostitele, a to i v případě, že se jedná o připojení k zařízením, která se nacházejí v síti, ke které je připojeno i zde popisované zařízení.
Pokud je server DNS umístěn v síti, k níž je připojeno i zde popisované zařízení, a pokud jsou informace o zařízeních připojených k externí síti uloženy na serveru DNS, zkontrolujte, zda jsou nastavení správná.