> Problémy se sítí > Nelze najít tiskový server, k němuž se máte připojit
54WJ-00K

Nelze najít tiskový server, k němuž se máte připojit

Zkontrolujte stav tiskového serveru a počítače.
Zkontrolujte, zda jsou tiskový server a počítač správně připojeny.
Zkontrolujte, zda je tiskový server spuštěný.
Ověřte, zda máte uživatelská oprávnění pro připojení k tiskovému serveru. Pokud si nejste jistí, obraťte se na správce serveru.
Zkontrolujte, zda je zapnuto [Zjišťování sítě].