> Problémy se sítí > Vzdálené UR se nezobrazuje
54WJ-00F

Vzdálené UR se nezobrazuje

Možnou příčinou je, že jsou špatná síťová nastavení nebo že jsou zavedena omezení pro související funkce. Zkontrolujte následující.
Připojení k síti mohlo selhat. Viz též položky dále.

Jsou povolena všechna nezbytná nastavení pro použití Vzdáleného UR?

Zkontrolujte, zda jsou položky <Použít HTTP> a <Použít vzdálené UR> nastaveny na <Zap>.

Používáte server proxy?

Pokud používáte proxy server, přidejte IP adresu počítače do seznamu [Výjimky] (adresy, které nepoužívají proxy server) v dialogovém okně nastavení proxy v internetovém prohlížeči.