> Problémy se skenováním > Nelze skenovat přes počítač
54WJ-01Y

Nelze skenovat přes počítač

Možnou příčinou může být, že originál není správně umístěn nebo že existuje problém s nastaveními ovladače skeneru. Zkontrolujte následující.

Je originál správně umístěn?

Umístěte originál správně na místo.

Neexistuje problém s ovladačem skeneru nebo se softwarem?

Přeinstalujte ovladač skeneru nebo software.

Je nastavení rozlišení správné?

Pokud je rozlišení příliš vysoké, skenování nemusí být v závislosti na prostředí možné. V takovém případě snižte rozlišení a zkontrolujte, zda je možné skenovat.