> Problémy s připojením USB > Jak zkontrolovat připojení pomocí funkce Device Manager (manažer zařízení) a jak si poradit s chybami
54WJ-04J

Jak zkontrolovat připojení pomocí funkce Device Manager (manažer zařízení) a jak si poradit s chybami

Jak zkontrolovat, zda je počítač správně rozpoznán pomocí USB připojení, a jak si poradit, když není; zkontrolujte následující.
POZNÁMKA
Obrazovky a postupy zobrazené níže se mohou lišit od obrazovek a postupů ve vašem systému, v závislosti na následujících faktorech.
Váš operační systém a jeho aktuální nastavení
Model vašeho počítače a jeho aktuální nastavení; verze firmwaru, nainstalované možnosti
Ovládací prvky, které používáte, a jejich verze

Použití funkce Device Manager (manažer zařízení) pro kontrolu připojení počítače

1
Zobrazení okna [Správce zařízení].
Windows 7
[Start] vyberte [Ovládací panely] [Systém a zabezpečení] [Správce zařízení].
Windows 8
Klikněte pravým tlačítkem myši na levý dolní roh obrazovky ; vyberte [Správce zařízení].
Windows 8.1
Klikněte pravým tlačítkem na možnost [Start] ; vyberte [Správce zařízení].
Windows 10
Klikněte pravým tlačítkem na možnost [] ; vyberte [Správce zařízení].
2
Otevřete [Řadiče USB (Universal Serial Bus)] a zkontrolujte, zda se zobrazí [Podpora tisku přes sběrnici USB].
Když se ve funkci Device Manager zobrazí značky „!“ nebo „?“
Když nejsou [Podpora tisku přes sběrnici USB] a další příbuzné položky zobrazeny v Device Manager (správce zařízení)
3
Zkontrolujte, zda se používá [Podpora tisku přes sběrnici USB] pro připojení počítače.
1
Klikněte pravým tlačítkem myši na [Podpora tisku přes sběrnici USB] a poté klikněte na [Vlastnosti].
2
Vyberte možnost [Vztahy sběrnice] na kartě [Podrobnosti].
3
Zkontrolujte, zda se zobrazil název modelu tohoto počítače.
POZNÁMKA
Můžete zkontrolovat také název portu.

Jak si poradit s [Další zařízení]/[Neznámé zařízení]

1
Otevřete [Další zařízení] a pravým tlačítkem myši klikněte na název modelu počítače ; klikněte na [Odinstalovat].
POZNÁMKA
Když se název modelu počítače nezobrazí a místo toho se zobrazí [Neznámé zařízení]
Klikněte pravým tlačítkem myši na [Neznámé zařízení] a poté klikněte na [Odinstalovat].
2
Klikněte na [OK].
3
Odpojte kabel USB a restartujte počítač a tento stroj.
4
Přepojte kabel USB.
5
Zkontrolujte, zda se zobrazí [Podpora tisku přes sběrnici USB] ve funkci Device Manager (správce zařízení).
Když se zobrazí [Podpora tisku přes sběrnici USB]
Když se nezobrazí [Podpora tisku přes sběrnici USB]

Co dělat, když se nic nezobrazí

1
Odpojte kabel USB od počítače a tohoto zařízení.
2
Přepojte kabel USB.
3
Zkontrolujte, zda se zobrazí [Podpora tisku přes sběrnici USB] ve funkci Device Manager (správce zařízení).
Když se zobrazí [Podpora tisku přes sběrnici USB]
Když se nezobrazí [Podpora tisku přes sběrnici USB]