> A papírelakadások megszüntetése > Papírelakadások
54XE-07A

Papírelakadások

Ha elakadt a papír, akkor a képernyőn megjelenik <A papír elakadt.> üzenet. Egyszerű megoldások megjelenítéséhez nyomja meg a <Következő> gombot.
Ha a kijelzőn megjelenő eljárások nehezen érthetők, az elakadások megszüntetéséhez olvassa el a következő részeket.
Adagoló Papírelakadás az adagolóban
Gyűjtőtálca Papírelakadás a főegységben
Kézi adagolónyílás/papírfiók Papírelakadás a papírforrásnál
Hátoldal Papírelakadás a főegységben
FONTOS
Az elakadt papír eltávolítása közben ne kapcsolja ki a készüléket
Ha kikapcsolja a készüléket, azzal törli róla az éppen nyomtatott adatokat. Faxdokumentumok fogadásakor legyen nagyon óvatos.
Ha a papír elszakad
A további elakadás megelőzése érdekében távolítson el minden papírdarabot.
Ha a papír ismételten elakad
Rendezze össze a papírköteg széleit egy sima felületen, majd helyezze vissza a készülékbe.
Ellenőrizze, hogy a készüléknek megfelelő papír van-e behelyezve.
Ellenőrizze, hogy nem maradtak-e a készülékben beszakadt papírdarabok az előző elakadás után.
A készülékből való kihúzás közben ne erőltesse a papírt
A papír erőltetett kihúzásával kárt okozhat az alkatrészekben. Ha nem tudja eltávolítani a papírt, vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedővel vagy a szervizzel. Ha egy probléma nem oldható meg