> Általános problémák > A hibajelző lámpa folyamatosan világít vagy villog
54XE-002

A hibajelző lámpa folyamatosan világít vagy villog

Hiba esetén a hibajelző lámpa folyamatosan világít vagy villog. Ellenőrizze a következőket.

Megfelelően van behelyezve a papír?

Ellenőrizze, hogy helyesen van-e behelyezve a papír.

Elakadt a papír?

Ellenőrizze, hogy nincs-e papírelakadás. Papírelakadás esetén egy üzenet jelenik meg a kijelzőn. Az elakadt papír eltávolításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Látható bármilyen üzenet a képernyőn?

Probléma esetén egy üzenet jelenik meg a kijelzőn. Végezze el az üzenetben szereplő lépéseket.

Indítsa újra a készüléket.

Kapcsolja ki a készüléket, várjon legalább 10 másodpercet, majd kapcsolja be.
MEGJEGYZÉS
A probléma megoldásakor a hibajelző lámpa kikapcsol, a kijelzőn pedig az Alapszolgáltatások képernyő jelenik meg. Ha a probléma nem oldható meg, vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedővel vagy a szervizzel.