> Faxszal/telefonnal kapcsolatos problémák > A telefon- és faxhívások közötti automatikus átkapcsolás nem lehetséges
54XE-01S

A telefon- és faxhívások közötti automatikus átkapcsolás nem lehetséges

A probléma lehetséges oka, hogy a fogadási mód vagy a fogadási beállítások nem megfelelőek, vagy a szabad memóriaterület fogyóban van. Ellenőrizze a következőket.

Úgy van-e beállítva a készülék, hogy automatikusan át tudjon kapcsolni a telefon- és a faxhívások között?

Ellenőrizze, hogy a fogadási mód <Fax/Tel (automatikus kapcsolás)>, <Üzenetrögzítő> vagy <Net Switch> értékre van-e állítva.
Ha az <Üzenetrögzítő> mód van kiválasztva, ellenőrizze, hogy csatlakozik-e üzenetrögzítő ehhez a készülékhez, be van-e kapcsolva és tartalmaz-e megfelelően rögzített választ.

Fogyóban van a szabad memóriaterület?

Nyomtassa ki, küldje el vagy törölje a felesleges, memóriában tárolt adatokat.

Nem túl rövid a <Csengetés kezdési ideje> beállítás értéke?

Ha a <Csengetés kezdési ideje> beállítás értéke túl rövid, előfordulhat, hogy a készülék nem érzékeli a faxok fogadását, ami a külső telefonkészülék csöngéséhez vezet. Állítsa a <Csengetés kezdési ideje> beállítás értékét megfelelően hosszúra.

Rossz a telefonvonal minősége?

Ha rossz a telefonvonal minősége, módosítsa a <Vételi kezdősebesség> beállítást.

A küldő készülék támogatja a faxazonosító jelet (CNG jel)?

A faxazonosító jel továbbítására nem képes készülékektől érkező bejövő hívás nem kapcsolja át a készüléket a faxfogadási üzemmódra. A faxot manuálisan kell fogadnia.