> Faxszal/telefonnal kapcsolatos problémák > Nem lehet faxot fogadni
54XE-01K

Nem lehet faxot fogadni

A probléma lehetséges oka, hogy helytelen fogadási mód van kiválasztva vagy a fogadási beállítások helytelenek. Ellenőrizze a következőket.

Automatikusan fogadja a faxokat?

Ellenőrizze, hogy a fogadási mód <Fax/Tel (automatikus kapcsolás)>, <Automatikus>, <Üzenetrögzítő> vagy <Net Switch> módra van-e állítva.
Ha az <Üzenetrögzítő> mód van kiválasztva, ellenőrizze, hogy csatlakozik-e üzenetrögzítő ehhez a készülékhez, be van-e kapcsolva és tartalmaz-e megfelelően rögzített választ.
Előfordulhat, hogy fogyóban van a szabad memória. Nyomtassa ki, küldje el vagy törölje a felesleges, memóriában tárolt adatokat.

Manuálisan fogadja a faxokat?

Ellenőrizze, hogy a fogadási mód <Kézi> értékre van-e állítva.
Mielőtt letenné a kagylót, válassza a <Fogadás kezd.> értéket vagy adja meg a Távvezérelt fogadáshoz tartozó azonosítószámot. Ha előbb leteszi a kagylót, a kommunikáció megszakad.

Optikai vonalat használ a faxok fogadásához?

A készülék csak analóg vonalakkal kompatibilis. Ha optikai hálózatot vagy IP-telefonvonalat használ, akkor a készülék a csatlakozási környezettől és a csatlakoztatott eszközöktől függően valószínűleg nem fog helyesen működni. Ebben az esetben lépjen kapcsolatba az optikai vonal vagy IP-telefonvonal szolgáltatójával.

Faxinformációs szolgáltatásokon keresztül fogad faxokat?

A <Vonaltípus kiválasztása> lehetőség aktuális beállításának ellenőrzésével győződjön meg róla, hogy a telefonvonal típusa hangfrekvenciás vonal-e.
Ha az impulzusos vonal van beállítva, válassza a <Rend.h.megad> fülön található Hang gombot, majd adja meg a rendeltetési helyet. Ha a Hang gomb kiválasztását követően megadja a rendeltetési helyet, a készülék akkor is továbbítja a hangfrekvenciás jeleket, ha impulzus vonalat használnak.
Kövesse a faxinformációs szolgáltatás hangos útmutatóját, és végezze el a fogadási műveletet.