> Drukowanie nie przebiega poprawnie > Papier jest podawany nieprawidłowo
54XJ-06A

Papier jest podawany nieprawidłowo

Jeśli papier nie jest podawany prawidłowo, spróbuj następujących możliwych rozwiązań.