> Usuwanie zaciętego papieru > Jeżeli papier stale się zakleszcza
54XJ-03X

Jeżeli papier stale się zakleszcza

Możliwą przyczyną mogą być skrawki papieru lub inne przedmioty znajdujące się w urządzeniu bądź nieprawidłowe ładowanie papieru. Sprawdź poniższe.

Czy wewnątrz urządzenia znajdują się skrawki papieru lub inne przedmioty?

Sprawdź, czy wewnątrz urządzenia znajdują się skrawki papieru lub inne przedmioty.

Czy papier jest załadowany prawidłowo?

Przekartkuj dokładnie stos papieru, aby arkusze nie sklejały się ze sobą.
Sprawdź, czy papier jest załadowany prawidłowo.
Sprawdź, czy w szufladzie znajduje się odpowiednia liczba arkuszy oraz czy załadowano odpowiedni rodzaj papieru.

Czy do zacinania się papieru dochodzi podczas drukowania na tylnej stronie już zadrukowanego arkusza (ręczne drukowanie 2-stronne)?

Wygładź zagniecenia na zadrukowanym papierze.
Zaznacz pole wyboru [Drukuj na drugiej stronie] na karcie [Źródło papieru] w sterowniku drukarki. [Drukuj na drugiej stronie] może nie być wyświetlony w zależności od ustawień sterownika drukarki. Więcej informacji na temat sposobu jego wyświetlania znajduje się w instrukcjach obsługi odpowiednich sterowników na stronie internetowej z podręcznikami online.
WAŻNE
Do drukowania na tylnej stronie zadrukowanego arkusza można używać jedynie papieru zadrukowanego za pomocą tego urządzenia. Nie wolno używać papieru zadrukowanego za pomocą drukarki / urządzenia wielofunkcyjnego innego niż to urządzenie.

Czy do zacinania się papieru dochodzi podczas drukowania na arkuszach z opcjonalnego modułu podajnika dwuszufladowego?

Odłącz, a następnie ponownie zamocuj moduł podajnika dwuszufladowego.