> Problemy z połączeniem z bezprzewodową siecią LAN > Połączenie jest niestabilne (wolne lub nie można go nawiązać)
54XJ-04F

Połączenie jest niestabilne (wolne lub nie można go nawiązać)

Sprawdź status połączenia z siecią lub ustawienia routera sieci bezprzewodowej lub punktu dostępu.

Czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci?

Sprawdź połączenia sieciowe. Urządzenie nie jest w stanie nawiązać połączenia z bezprzewodową siecią LAN

Czy sprawdzono ustawienia bezpieczeństwa routera sieci bezprzewodowej lub punktu dostępu?

Zmień kanały routera bezprzewodowego lub punktu dostępu. Jeśli wykorzystywanych jest kilka routerów bezprzewodowych lub punktów dostępu, zapobiegnij zakłóceniom częstotliwości radiowej ustawiając oddalone od siebie kanały, jak „router A: Kanał 1, router B: Kanał 6, router C: Kanał 11”.
UWAGA
Aby dowiedzieć się jak sprawdzić lub skonfigurować ustawienia kanałów, zapoznaj się z instrukcjami obsługi dołączonymi do routerów bezprzewodowych lub punktów dostępu sieci bezprzewodowej lub skontaktuj się z producentem.
Jeśli to możliwe zwiększ moc wyjściową fal radiowych routera bezprzewodowego lub punktu dostępu.