> Drukowanie nie przebiega poprawnie > Jakość wydruku nie jest zadowalająca > Wydruki mają szary odcień
54XJ-0CA

Wydruki mają szary odcień

Prawdopodobną przyczyną może być problem z oryginałem lub środowiskiem operacyjnym. Sprawdź poniższe.

Czy oryginał ma kolorowe tło, kolorowe obszary, czy kopiowany oryginał pochodzi z magazynu wydrukowanego na cienkim papierze i tekst oraz obrazy z drugiej strony arkusza są widoczne?

Sprawdź oryginał, a następnie zmień poziom zabarwienia na właściwe ustawienie.

Czy białe tło staje się czarne?

Zmień ustawienie <Gęstość tła>. Zmiana ustawienia <Dopasuj (ręcznie)> może rozwiązać ten problem.
UWAGA
W zależności od koloru oryginału operacja może mieć wpływ na fragmenty inne niż tło.

Czy urządzenie jest zainstalowane w odpowiednim środowisku?

Zainstaluj urządzenie w odpowiednim miejscu.
Połóż kasetę z tonerem w odpowiednim miejscu na dwie do trzech godzin, a następnie ponów próbę drukowania. Może to pomóc w rozwiązaniu powyższego problemu. Jeśli problem nie ustępuje, wymienić zasobnik z tonerem.