> Drukowanie nie przebiega poprawnie > Jakość wydruku nie jest zadowalająca > Część strony nie jest zadrukowana
54XJ-0C8

Część strony nie jest zadrukowana

Prawdopodobną przyczyną może być problem z ustawieniami marginesów lub nieprawidłowym załadowaniem papieru. Sprawdź poniższe.

Czy dla drukowanych danych ustawiono marginesy?

Dzieje się tak, jeśli w sterowniku drukarki nie ustawiono marginesów. Należy pamiętać o ustawieniu marginesów drukowanych dokumentów.
Zakładka [Wykończenie]  [Ustawienia zaawansowane] [Rozszerz obszar drukowania i drukuj]  [Wył.]

Czy prowadnice papieru przylegają do krawędzi papieru?

Części dokumentu mogą nie być zadrukowane, jeżeli prowadnice zbyt mocno dociskają krawędzie papieru albo są od nich zbytnio oddalone.

Czy urządzenie jest zainstalowane w środowisku, w którym występują nagłe i znaczące zmiany temperatury?

Gdy w środowisku, w którym zainstalowane jest urządzenie następuje nagła zmiana temperatury, zachodzi zjawisko kondensacji przyczyniające się do występowania zaników albo przebijania obrazów i tekstu. Jeżeli dla opcji <Tryb usuwania rosy> wybrano ustawienie <Włącz>, skondensowana ciecz wewnątrz urządzenia zostanie usunięta. Usuwanie skroplin może być przeprowadzane automatycznie z powodu zmiany temperatury.
WAŻNE
Podczas usuwania skroplin drukowanie może nie przebiegać prawidłowo, a z urządzenia mogą być wyprowadzane niezadrukowane arkusze.
W przypadku wyboru ustawienia <Włącz> nie należy wyłączać urządzenia, aby funkcja usuwania skroplin mogła działać.
Jeśli wybierzesz ustawienie <Włącz>, nie można skonfigurować automatycznego wyłączenia.