> Drukowanie nie przebiega poprawnie > Jakość wydruku nie jest zadowalająca > Wydruki są wyblakłe
54XJ-0C7

Wydruki są wyblakłe

Prawdopodobną przyczyną może być użycie nieprawidłowego papieru lub ilość pozostałego toneru w zasobnikach jest niewielka. Sprawdź poniższe.

Czy używasz odpowiedniego papieru?

Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim. Określ również poprawne ustawienia formatu i typu papieru.

Czy urządzenie jest zainstalowane w środowisku, w którym występują nagłe i znaczące zmiany temperatury?

Gdy w środowisku, w którym zainstalowane jest urządzenie następuje nagła zmiana temperatury, zachodzi zjawisko kondensacji przyczyniające się do występowania zaników albo przebijania obrazów i tekstu. Jeżeli dla opcji <Tryb usuwania rosy> wybrano ustawienie <Włącz>, skondensowana ciecz wewnątrz urządzenia zostanie usunięta. Usuwanie skroplin może być przeprowadzane automatycznie z powodu zmiany temperatury.
WAŻNE
Podczas usuwania skroplin drukowanie może nie przebiegać prawidłowo, a z urządzenia mogą być wyprowadzane niezadrukowane arkusze.
W przypadku wyboru ustawienia <Włącz> nie należy wyłączać urządzenia, aby funkcja usuwania skroplin mogła działać.
Jeśli wybierzesz ustawienie <Włącz>, nie można skonfigurować automatycznego wyłączenia.

Czy wydruki są wyblakłe w przypadku drukowania na kopertach?

Wydruki mogą być wyblakłe, gdy drukuje się na kopertach o szorstkiej powierzchni. Ustawienie opcji <Tryb kopert o szorstkiej pow.> na <Włącz> może rozwiązać problem. Szybkość drukowania może się jednak zmniejszyć.
UWAGA
Funkcja <Tryb kopert o szorstkiej pow.> działa tylko wtedy, gdy dla typu papieru wybrano ustawienie <Koperta 2>.
Gdy użytkownik wybierze nastawę <Włącz>, ustawienie <Poprawian. zwiniętego papieru> zostanie wyłączone.

Czy w zasobnikach z tonerem pozostało mało tonera?

Sprawdź ile toneru pozostało w zasobnikach z tonerem i wymień zasobniki z tonerem, jeśli to konieczne.
Niezależnie od wyświetlanego poziomu tonera, pojemnik z tonerem może osiągnąć końca okresu użytkowania ze względu na warunki otoczenia urządzenia i pogorszoną jakość materiałów we wkładzie. Wymień kasetę z tonerem.