> Problemy z połączeniem z bezprzewodową siecią LAN > Urządzenie nie jest w stanie nawiązać połączenia z bezprzewodową siecią LAN
54XJ-092

Urządzenie nie jest w stanie nawiązać połączenia z bezprzewodową siecią LAN

Postępuj według następującej procedury, aby sprawdzić połączenie z bezprzewodową siecią LAN.
1
Sprawdzić status komputera.
Czy ukończono konfigurację ustawień komputera oraz routera bezprzewodowego lub punktu dostępu?
Czy kable routera bezprzewodowego lub punktu dostępu (w tym kabel zasilający oraz kabel LAN) zostały poprawnie podłączone?
Czy router bezprzewodowy lub punkt dostępu jest włączony?
Jeśli po sprawdzeniu powyższych elementów problem nadal występuje
Wyłącz urządzenia, a następnie włącz je ponownie.
Odczekaj chwilę, a następnie spróbuj ponownie nawiązać połączenie z siecią.
2
Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
Jeżeli urządzenie jest włączone, zresetuj je.
3
Sprawdź stronę z informacjami o instalacji urządzenia i router bezprzewodowy lub punkt dostępu.
Czy urządzenie znajduje się za daleko od routera lub punktu dostępu?
Czy pomiędzy urządzeniem, a routerem lub punktem dostępu znajdują się jakiekolwiek przeszkody, takie jak ściany?
Czy w pobliżu urządzenia znajdują się jakiekolwiek urządzenia, takie jak kuchenki mikrofalowe lub cyfrowe telefony bezprzewodowe, które mogą emitować fale radiowe?
4
Ponownie skonfiguruj ustawienia bezprzewodowej sieci LAN.
UWAGA
Jeżeli router bezprzewodowy lub punkt dostępu został ustawiony w sposób opisany poniżej, ręcznie skonfiguruj ustawienia bezprzewodowego połączenia LAN.
Tryb niewidzialności*1 jest aktywny.
Jakakolwiek odmowa połączenia*2 jest aktywna.
Klucz szyfrowania, który został automatycznie wygenerowany (szesnastkowy) jest wybierany.
*1Funkcja wyłączająca automatyczne wykrywanie identyfikatora SSID bezprzewodowego routera lub punktu dostępu na innych urządzeniach.
*2Funkcja, po włączeniu której router bezprzewodowy lub punkt dostępu odmawia nawiązania połączenia, jeśli dla identyfikatora SSID podłączanego urządzenia wybrano wartość „ANY” lub pustą.
Jeżeli router bezprzewodowy lub punkt dostępu został ustawiony w sposób opisany poniżej, zmień ustawienia routera.
Adres MAC urządzenia i komputera został odrzucony przez funkcję filtrowania adresu MAC*3.
Dla komunikacji bezprzewodowej używany jest wyłącznie standard IEEE 802.11n, wybrano metodę uwierzytelniania WEP lub nadano wartość TKIP metodzie szyfrowania WPA/WPA2.
*3Funkcja umożliwiająca połączenie wyłącznie z urządzeniami z określonymi adresami MAC i blokująca inne połączenia.