> Drukowanie nie przebiega poprawnie > Jakość wydruku nie jest zadowalająca > Na wydrukach widoczne są smugi
54XJ-050

Na wydrukach widoczne są smugi

Prawdopodobną przyczyną może być użycie nieprawidłowego papieru lub problem ze środowiskiem pracy. Sprawdź poniższe.

Czy używasz odpowiedniego papieru?

Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim.

Czy smugi pojawiają się w przypadku korzystania z urządzenia w środowisku o niskiej wilgotności?

Zmień wybrane ustawienia w opcji <Tryb niskiej wilgotności>. Efekt poprawy jest lepiej widoczny w przypadku wyboru ustawienia <Tryb 2> aniżeli <Tryb 1>. Najpierw spróbuj użyć ustawienia <Tryb 1>.
UWAGA
W przypadku wyboru ustawienia <Tryb niskiej wilgotności> poziom gęstości wydruku może być słabszy albo nierównomierny, gdy urządzenie jest eksploatowane w środowisku o wysokiej wilgotności.

Czy smugi pojawiające się na wydrukach zależą od typu papieru czy od środowiska operacyjnego?

Zmień wybrane ustawienia w opcji <Skoryguj rozmazane obrazy>. Efekt poprawy jest słabiej widoczny w przypadku wyboru ustawienia <Tryb 1> aniżeli <Tryb 4>. Zacznij konfigurację od opcji <Tryb 1>.
UWAGA
Wybór bardziej intensywnego efektu poprawy może spowodować zmniejszenie gęstości albo zmniejszenie prędkości wydruku. Może to także skutkować mniej ostrymi krawędziami i szczegółami.
Jeśli [Tryb dopasowania kodu kreskowego] w sterowniku drukarki został określony, ustawienie <Skoryguj rozmazane obrazy> jest wyłączone.

Czy urządzenie jest zainstalowane w środowisku, w którym występują nagłe i znaczące zmiany temperatury?

Gdy w środowisku, w którym zainstalowane jest urządzenie następuje nagła zmiana temperatury, zachodzi zjawisko kondensacji przyczyniające się do występowania zaników albo przebijania obrazów i tekstu. Jeżeli dla opcji <Tryb usuwania rosy> wybrano ustawienie <Włącz>, skondensowana ciecz wewnątrz urządzenia zostanie usunięta. Usuwanie skroplin może być przeprowadzane automatycznie z powodu zmiany temperatury.
WAŻNE
Podczas usuwania skroplin drukowanie może nie przebiegać prawidłowo, a z urządzenia mogą być wyprowadzane niezadrukowane arkusze.
W przypadku wyboru ustawienia <Włącz> nie należy wyłączać urządzenia, aby funkcja usuwania skroplin mogła działać.
Jeśli wybierzesz ustawienie <Włącz>, nie można skonfigurować automatycznego wyłączenia.

Czy smugi pojawiające się kopiowanych dokumentach zależą od typu papieru czy od środowiska operacyjnego?

Zmiana ustawienia <Kor. rozm. obr. przy kopiow.> może rozwiązać ten problem. Efekt poprawy jest słabiej widoczny w przypadku wyboru ustawienia <Tryb 1> aniżeli <Tryb 3>.
UWAGA
Wybór bardziej intensywnego efektu poprawy może spowodować zmniejszenie gęstości wydruku.