> Usuwanie zaciętego papieru > O zakleszczaniu się papieru > Zakleszczenia papieru w podajniku
54XJ-03F

Zakleszczenia papieru w podajniku

Postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby wyjąć oryginał.
Jeśli w podajniku znajdują się oryginały, najpierw należy je wyjąć. Następnie należy wykonać poniższą procedurę. Nie wolno używać nadmiernej siły podczas wyciągania papieru zakleszczonego w urządzeniu. Jeśli zablokowanego papieru nie można łatwo wyjąć, należy przejść do następnego kroku.
1
Wyciągnij oryginał zakleszczony pod pokrywą podajnika.
1
Otwórz pokrywę podajnika.
2
Ostrożnie wyciągnij oryginał.
3
Unieś tacę z oryginałami i delikatnie wyjmij oryginał.
4
Zamknij pokrywę podajnika.
2
Wyjmij zakleszczony oryginał od dołu podajnika.
1
Otwórz podajnik.
2
Ostrożnie wyciągnij oryginał.
3
Delikatnie zamknij podajnik.
3
Umieść oryginał ponownie.