> Nie rozwiązano problemu > Jeżeli problem nie może zostać rozwiązany
54XJ-06W

Jeżeli problem nie może zostać rozwiązany

Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon lub z działem telefonicznej pomocy technicznej firmy Canon.
WAŻNE
Nie należy samodzielnie demontować ani naprawiać urządzenia
Samodzielne naprawy lub demontaż urządzenia może skutkować utratą gwarancji.

Podczas kontaktu z firmą Canon

W przypadku kontaktowania się z firmą Canon należy przygotować następujące informacje:
Nazwa produktu (MF543x / MF542x)
Miejsce zakupu urządzenia
Szczegółowy opis problemu (np. jakie czynności wykonano i jaki był ich skutek)
Numer seryjny (umieszczony na etykiecie z tyłu urządzenia)
UWAGA
Sprawdzanie numeru seryjnego na panelu sterowania
Wybierz <Monitor stanu>  <Informacje o urządzeniu>  <Numer seryjny>.