> Drukowanie nie przebiega poprawnie > Papier jest podawany nieprawidłowo > Urządzenie nie pobiera papieru albo pobiera więcej niż jeden arkusz naraz
54XJ-0C0

Urządzenie nie pobiera papieru albo pobiera więcej niż jeden arkusz naraz

Należy prawidłowo włożyć papier.
Przekartkuj dokładnie stos papieru, aby arkusze nie sklejały się ze sobą.
Sprawdź, czy papier jest załadowany prawidłowo.
Sprawdź, czy w szufladzie znajduje się odpowiednia liczba arkuszy oraz czy załadowano odpowiedni rodzaj papieru.
Sprawdź, czy nie załadowano razem papieru o różnym formacie i typie.
W niektórych przypadkach papier nie ładuje się prawidłowo w zależności od jego grubości. W takim przypadku należy odwrócić orientację papieru lub sam papier.