> Problemy z połączeniem z bezprzewodową siecią LAN > Nie można połączyć się z siecią (połączenie bezprzewodowe z siecią LAN)
54XJ-08E

Nie można połączyć się z siecią (połączenie bezprzewodowe z siecią LAN)

Prawdopodobną przyczyną mogą być nieprawidłowe ustawienia urządzenia, router bezprzewodowego lub punktu dostępu. Sprawdź poniższe.
Zapoznaj się również z poniższym elementami.

Czy urządzenie jest prawidłowo zainstalowane i gotowe do połączenia się z siecią?

Sprawdź połączenia sieciowe. Urządzenie nie jest w stanie nawiązać połączenia z bezprzewodową siecią LAN

Czy ikona bezprzewodowej sieci LAN wyświetlana jest na ekranie Główny?

Sprawdź, czy wybrano połączenie z siecią bezprzewodową LAN.

Czy sprawdzono ustawienia bezpieczeństwa routera sieci bezprzewodowej lub punktu dostępu?

Sprawdź, czy klucz sieciowy został ustawiony prawidłowo.
UWAGA
Aby uzyskać informacje na temat sprawdzania klucza sieciowego, zapoznaj się z instrukcjami obsługi dołączonymi do routerów lub punktów dostępu sieci bezprzewodowej lub skontaktuj się z producentem.
Sprawdź, czy klucz szyfrowania, który został automatycznie wygenerowany (szesnastkowy) nie jest wybierany. Aby umożliwić komunikację bez zmiany ustawień routera bezprzewodowego lub punktu dostępu, ręcznie skonfiguruj ustawienia bezprzewodowego połączenia LAN.
Jeżeli router bezprzewodowy lub punkt dostępu został ustawiony w sposób opisany poniżej, zmień ustawienia routera.
Adres MAC urządzenia i komputera został odrzucony przez funkcję filtrowania adresu MAC*.
Dla komunikacji bezprzewodowej używany jest wyłącznie standard IEEE 802.11n, wybrano metodę uwierzytelniania WEP lub nadano wartość TKIP metodzie szyfrowania WPA/WPA2.
*Funkcja umożliwiająca połączenie wyłącznie z urządzeniami z określonymi adresami MAC i blokująca inne połączenia.

Czy identyfikator SSID bezprzewodowego routera lub punktu dostępu z którym komputer jest połączony oraz bezprzewodowego routera lub punktu dostępu z którym połączone jest urządzenie są identyczne?

Sprawdź ustawienia urządzenia i komputera.
Aby sprawdzić identyfikator SSID do którego podłączone jest urządzenie 
Aby sprawdzić identyfikator SSID do którego podłączony jest komputer 
Jeśli się one różnią, zresetuj ustawienia połączenia bezprzewodowego LAN tego urządzenia.
UWAGA
Resetowanie ustawień bezprzewodowego połączenia LAN
Wybierz router sieci bezprzewodowej lub punkt dostępu z identyfikatorem SSID, do którego podłączony jest komputer.