> Drukowanie nie przebiega poprawnie > Jakość wydruku nie jest zadowalająca > Przy krawędzi wydruków widoczne są smugi
54XJ-09C

Przy krawędzi wydruków widoczne są smugi

Prawdopodobną przyczyną może być użycie nieprawidłowego papieru lub problem z ustawieniami marginesów. Sprawdź poniższe.

Czy używasz odpowiedniego papieru?

Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim. Ustaw również poprawny format i typ papieru.

Czy dla drukowanych danych ustawiono marginesy?

Dzieje się tak, jeśli w sterowniku drukarki nie ustawiono marginesów. Należy pamiętać o ustawieniu marginesów drukowanych dokumentów.
Zakładka [Wykończenie]  [Ustawienia zaawansowane]  [Rozszerz obszar drukowania i drukuj]  [Wył.]