> Drukowanie nie przebiega poprawnie > Jakość wydruku nie jest zadowalająca > Zacieki pojawiają się na wydrukach albo drukowanie jest nierównomierne
54XJ-09L

Zacieki pojawiają się na wydrukach albo drukowanie jest nierównomierne

Prawdopodobną przyczyną może być użycie nieprawidłowego papieru lub ilość pozostałego toneru w zasobnikach jest niewielka. Sprawdź poniższe.

Czy używasz odpowiedniego papieru?

Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim.

Czy płyta szklana jest zabrudzona?

Wyczyść płytę szklaną oraz spodnią część podajnika.

Czy moduł utrwalający został wyczyszczony?

Wyczyść moduł utrwalający.

Czy urządzenie jest zainstalowane w środowisku, w którym występują nagłe i znaczące zmiany temperatury?

Gdy w środowisku, w którym zainstalowane jest urządzenie następuje nagła zmiana temperatury, zachodzi zjawisko kondensacji przyczyniające się do występowania zaników albo przebijania obrazów i tekstu. Jeżeli dla opcji <Tryb usuwania rosy> wybrano ustawienie <Włącz>, skondensowana ciecz wewnątrz urządzenia zostanie usunięta. Usuwanie skroplin może być przeprowadzane automatycznie z powodu zmiany temperatury.
WAŻNE
Podczas usuwania skroplin drukowanie może nie przebiegać prawidłowo, a z urządzenia mogą być wyprowadzane niezadrukowane arkusze.
W przypadku wyboru ustawienia <Włącz> nie należy wyłączać urządzenia, aby funkcja usuwania skroplin mogła działać.
Jeśli wybierzesz ustawienie <Włącz>, nie można skonfigurować automatycznego wyłączenia.

Czy korzystasz z urządzenia w środowisku o wysokiej wilgotności?

Zmień wybrane ustawienia w opcji <Tryb wysokiej wilgotności>. Wybór dla tej opcji ustawienia <Włącz> może rozwiązać problem.
UWAGA
W przypadku wyboru ustawienia <Włącz> i korzystania z urządzenia w środowisku o niskiej wilgotności obrazy i tekst na wydrukach mogą być rozmyte.

Czy wyblakłość albo nierówna gęstość wydruku jest zależna od rodzaju papieru albo warunków otoczenia?

Zmień wybrane ustawienia w opcji <Polepszenie utrwalania>. Zmiana trybu ustawienia może rozwiązać ten problem.
UWAGA
Jeśli wybierzesz <Włącz>, w pustych miejscach mogą pojawić się odbicia druku.

Czy w zasobnikach z tonerem pozostało mało tonera?

Sprawdź ile toneru pozostało w zasobnikach z tonerem i wymień zasobniki z tonerem, jeśli to konieczne.
Niezależnie od wyświetlanego poziomu tonera, pojemnik z tonerem może osiągnąć końca okresu użytkowania ze względu na warunki otoczenia urządzenia i pogorszoną jakość materiałów we wkładzie. Wymień kasetę z tonerem.