> Drukowanie nie przebiega poprawnie > Jakość wydruku nie jest zadowalająca > Pojawiają się białe plamy
54XJ-09U

Pojawiają się białe plamy

Prawdopodobną przyczyną może być użycie nieprawidłowego papieru lub problem ze środowiskiem pracy. Sprawdź poniższe.

Czy używany papier wchłonął wilgoć?

Wymień papier na odpowiedni.

Czy używasz odpowiedniego papieru?

Sprawdź używany papier i zastąp go odpowiednim.

Czy urządzenie jest zainstalowane w środowisku, w którym występują nagłe i znaczące zmiany temperatury?

Gdy w środowisku, w którym zainstalowane jest urządzenie następuje nagła zmiana temperatury, zachodzi zjawisko kondensacji przyczyniające się do występowania zaników albo przebijania obrazów i tekstu. Jeżeli dla opcji <Tryb usuwania rosy> wybrano ustawienie <Włącz>, skondensowana ciecz wewnątrz urządzenia zostanie usunięta. Usuwanie skroplin może być przeprowadzane automatycznie z powodu zmiany temperatury.
WAŻNE
Podczas usuwania skroplin drukowanie może nie przebiegać prawidłowo, a z urządzenia mogą być wyprowadzane niezadrukowane arkusze.
W przypadku wyboru ustawienia <Włącz> nie należy wyłączać urządzenia, aby funkcja usuwania skroplin mogła działać.
Jeśli wybierzesz ustawienie <Włącz>, nie można skonfigurować automatycznego wyłączenia.

Czy na przedniej krawędzi papieru występują przerwy w nadruku?

W przypadku wykonywania drukowania na cienkim papierze na przedniej krawędzi papieru mogą występować przerwy w nadruku. Ustawienie opcji <Brak korekcji> na <Włącz> może rozwiązać problem.
UWAGA
Wybór ustawienia <Włącz> może sprawić, że wydruki będą wyblakłe.

Czy występuje poziom zabarwienia nierówny tak, że wydruk przywodzi na myśl widok kropli deszczu na szybie?

Ustawienie opcji <Redukcja efektu kropli wody> na <Włącz> może rozwiązać problem.
UWAGA
Jeżeli wybrane zostanie ustawienie <Włącz>, może to negatywnie odbić się na jakości drukowania.

Czy w zasobnikach z tonerem pozostało mało tonera?

Sprawdź ile toneru pozostało w zasobnikach z tonerem i wymień zasobniki z tonerem, jeśli to konieczne.
Niezależnie od wyświetlanego poziomu tonera, pojemnik z tonerem może osiągnąć końca okresu użytkowania ze względu na warunki otoczenia urządzenia i pogorszoną jakość materiałów we wkładzie.