> Usuwanie zaciętego papieru > O zakleszczaniu się papieru > Zakleszczenia papieru w jednostce głównej
54XJ-07E

Zakleszczenia papieru w jednostce głównej

Postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby wyjąć zakleszczony papier.
Jeśli zablokowanego papieru nie można usunąć delikatnie, nie należy robić tego na siłę. W takim przypadku należy przejść do następnego kroku.
1
Ostrożnie wyciągnij papier.
2
Otworzyć pokrywę tylną.
MF657Cdw / MF655Cdw
MF651Cw
3
Ostrożnie wyciągnij papier.
MF657Cdw / MF655Cdw
MF651Cw
4
Zamknij pokrywę tylną.