> Nie rozwiązano problemu > Jeżeli problem nie może zostać rozwiązany
54XJ-0E7

Jeżeli problem nie może zostać rozwiązany

Skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem.
WAŻNE
Nie należy samodzielnie demontować ani naprawiać urządzenia
Samodzielne naprawy lub demontaż urządzenia może skutkować utratą gwarancji.

Podczas kontaktu z firmą Canon

W przypadku kontaktowania się z firmą Canon należy przygotować następujące informacje:
Nazwa produktu (MF657Cdw / MF655Cdw / MF651Cw)
Miejsce zakupu urządzenia
Szczegółowy opis problemu (np. jakie czynności wykonano i jaki był ich skutek)
Numer seryjny (umieszczony na etykiecie z tyłu urządzenia)
MF657Cdw / MF655Cdw
MF651Cw
UWAGA
Sprawdzanie numeru seryjnego na panelu sterowania
Wybierz <Monitor stanu>  <Informacje o urządzeniu>  <Numer seryjny>.